เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,394
0
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
ทัยฟอยด์
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หัดเยอรมัน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หัดที่มีโรคแทรก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เลือดออกช็อค
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
วันโรคเยื่อหุ้มสมอง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หนองในเทียม
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
แอนแทรกซ์
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษจากสารตัวทำละลาย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษจากเห็ด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไรน์ซินโดรม
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00