เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
6,395
6,380
6,394
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
ตับอักเสบ B
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บิดมีตัว
0
0.00
1
0.02
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หนองใน
0
0.00
0
0.00
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
สเตรปโตตอตคัส ซูอิส
0
0.00
1
0.02
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ทัยฟอยด์
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หัดเยอรมัน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หัดที่มีโรคแทรก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เลือดออกช็อค
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
วันโรคเยื่อหุ้มสมอง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หนองในเทียม
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00