เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
6,380
6,394
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
ตับอักเสบ D
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พยาธิใบไม้ในตับ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ปอดบวม
17
0.27
19
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไวรัสชิกุนกันยา
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เลือดออก
2
0.03
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บิด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
งูกัด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
แผลริมอ่อน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ตับอักเสบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
คางทูม
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00