เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
พิษตะกั่ว
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บาดทะยักในทารกแรกเกิด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ฆ่าตัวตาย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ตับอักเสบ D
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พยาธิใบไม้ในตับ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ปอดบวม
19
0.28
16
0.24
25
0.39
17
0.27
19
0.30
0
0.00
ไวรัสชิกุนกันยา
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เลือดออก
2
0.03
0
0.00
0
0.00
2
0.03
1
0.02
0
0.00
บิด
3
0.04
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00