เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
6,395
6,380
6,394
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
พิษจากการรับประทานมันสำปะหลัง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
อาหารเป็นพิษ
26
0.41
4
0.06
15
0.23
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บรูเซโลซิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
มือ เท้า ปากเปื่อย
36
0.56
3
0.05
15
0.23
0
0.00
0
0.00
0
0.00
อุบัติเหตุทางจราจร
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
6
0.09
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เริมที่อวัยวะเพศ
0
0.00
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เดงกี่
1
0.02
0
0.00
5
0.08
0
0.00
0
0.00
0
0.00