เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
6,785
6,395
6,380
6,394
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
อุบัติเหตุทางจราจร
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
4
0.06
6
0.09
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เริมที่อวัยวะเพศ
0
0.00
0
0.00
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้เดงกี่
2
0.03
1
0.02
0
0.00
5
0.08
0
0.00
0
0.00
วัณโรคระบบอื่น ๆ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
0
0.00
0
0.00
พาราทัยฟอยด์
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้กาฬหลังแอ่น
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้คอตีบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00