เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
เมลิออยโดซิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
26
0.39
27
0.40
16
0.25
13
0.20
2
0.03
0
0.00
อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ (AEFI) วัคซีน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคตาแดง
63
0.93
8
0.12
13
0.20
3
0.05
9
0.14
0
0.00
herpes simplex
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
งูสวัด
1
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
วัณโรคปอด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
2
0.03
0
0.00
ตับอักเสบ B
0
0.00
2
0.03
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บิดมีตัว
1
0.01
0
0.00
0
0.00
1
0.02
1
0.02
0
0.00
หนองใน
0
0.00
1
0.01
0
0.00
0
0.00
2
0.03
0
0.00