เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
6,380
6,394
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
เมลิออยโดซิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
13
0.20
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ (AEFI) วัคซีน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคตาแดง
3
0.05
9
0.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
herpes simplex
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
งูสวัด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
วัณโรคปอด
1
0.02
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ตับอักเสบ B
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บิดมีตัว
1
0.02
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
หนองใน
0
0.00
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00