เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,394
0
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
ไข้กาฬหลังแอ่น
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้คอตีบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้สมองอักเสบ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคเรื่อน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ทริคิโนสิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษจากแก๊สสารไอระเหย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
แผลปากหมู
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
แคปิลลาเรีย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ลิชมาเนียทิ่วัยวะภายใน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00