เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
6,785
6,395
6,380
6,394
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
มาลาเรีย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ซิฟิลิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เลปโตสไปโรซิส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษจากโลหะหนัก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ฝีในตับ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนฯ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ตับอักเสบ E
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
อุจจาระร่วง
84
1.24
110
1.72
101
1.58
93
1.45
0
0.00
0
0.00
โรคเท้าช้าง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00