เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
ตับอักเสบ A
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โปลิโอมัยเอไลติส
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไอกรน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อวรัา เจแปนนีส บ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
คุดทะราด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษสุนัขบ้า
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
พิษตะกั่ว
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บาดทะยักในทารกแรกเกิด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ฆ่าตัวตาย
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00